Etiketlendi: İlkçağ Uygarlıkları

Cezayir’de 2.000 Yıldır Kullanılan Roma Hamamı

Cezayir’de yer alan Essalihine Hamamı, aradan yaklaşık 2.000 yıl geçmesine rağmen hâlâ kullanımda olan bir Antik Roma hamamı. Bu hamam kompleksi, M.S. 1. yüzyılda inşa edildiğinden beri, daha yakın tarihli Osmanlı tuğlaları ve yeni...

Van’da aynı mezara gömülen Urartulu çiftin yaşları saptandı

Çavuştepe Kalesi’nin kuzeyindeki Urartular dönemine ait nekropol alanında yapılan arkeoloji kazılarında ortaya çıkarılan at iskeleti yakınındaki mezarda yanyana gömülmüş kadın ve erkek iskeleti ABD’de incelendi. 2.777 yıllık olduğu belirlenen mezardaki kadının 25-30, erkeğin 35-40...

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu (M.Ö. 1. yy. – M.S. 476 / M.S. 1453) M.Ö. 1. yüzyılda Augustos önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu, Akdeniz’de hüküm sürmüştür ve dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır. 375 yılında Kavimler Göçü...

İlkçağ Hint Uygarlığı

Hint Uygarlığı Hint medeniyeti M.Ö. 4000 yılında İndus ırmağı boyunca yerleşmiş olan bir uygarlıktır. Bu medeniyetin yaşadığı topraklar verimli ve iklimi yaşama uygundur. Hindistan topraklarının verimli olması ve ikliminin olumlu olması bu bölgenin sık sık...

İlkçağ İran Uygarlıkları

İran Uygarlıkları Med İmparatorluğu (Medler) Medler’in tarihsel kaynaklarda en eski anlatımına Asur Kralı olan III. Şalmaneser döneminde rastlanmaktadır. Medler bu dönemde Babiller ile ittifak kurarak Asurluları yenmişlerdir. İran toprakları üzerinde hüküm süren Medler, M.Ö....