tarihi burada öğren...

Gaziantep’te Büyü Yazılı 2800 Yıllık Taş Kap Bulundu

Zincirli Höyük’te bulunan 2.800 yıllık Aramice bir büyü, “ateş” saçtığı söylenen “yok edici” adlı bir yaratığın tutsak edilmesini anlatıyor. 2017 yılında Zincirli Höyük’teki (O dönemde Sam’al kenti) muhtemelen bir tapınak olan küçük bir yapının...

Dünyanın en eski kılıçları Malatya Arkeoloji Müzesinde

Arslantepe Höyüğü’ndeki eski kerpiç saray yapısında arkeologların 42 yıl önce gerçekleştirdiği kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 5 bin yıllık silahlar, dünyanın bulunabilen en eski kılıçları olma özelliğini taşıyor. 1976 yılında ortaya çıkarılan, bulunduğu dönem sarayla...

Afrika’nın İlk Uzman Aleti 90.000 Yıllık Bıçak

Afrika’nın Taş Devri, aynı zamanda Kemik Devriydi. Bilim insanlarına göre, 90.000 yıl önce hayvanların kaburgalarından sivri uçlu bıçaklar yapan Afrikalılar, kemik aletlere yeni bir soluk getirmişti. Bundan önce, kemik aletler daha basit ve genel amaçlı...

Neolitik Mezarda 4.900 Yıllık Veba Bakterisi Keşfedildi

Araştırmacılar bilinen en eski Yersinia pestis bakterisini İsveç’teki 5.000 yıllık bir mezarda keşfetti. Bu keşif, Avrupa’nın ilk çiftçilerinin sayıca azalmasıyla bağlantılı olabilir. Bulgular, bu bakterinin Taş Devri sonlarında insan tarihinde yaşanan ilk büyük pandemik hastalık olarak...

İstanbul’da Paleolitik Dönem Taşınabilir Kaya Sanatı Bulundu

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yapılan yüzey araştırmasında, Paleolitik döneme ait taşınabilir kaya sanatı örneği bulundu. İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Güldoğan tarafından, 2013’ten itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarındaki 15 ilçesinde yürütülen İstanbul İli Yüzey Araştırmaları...

8.000 Yıllık ‘Sakızlarda’ İnsan DNA’sı Bulundu

8.000 yıl önce çiğnenmiş huş ağacı kabuğu zifirinde, hem diş izleri hem de insan DNA’sı günümüze kadar korunmuş! 8.000 yıl önce çiğnenmiş bir ‘sakız’da, insan genetik materyali bulundu. İsveç’te bulunan 8.000 yıllık sakız, huş...

Tarih Ders Notları ve Sunuları

Tarih Ders Notları ve Sunuları PDF Dosyaları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ders Notu 1. Ünite Ders Notu 2. Ünite Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notu 1. Ünite  Ders Notu 2. Ünite...

Batı’ya Damga Vuran İslam Filozofu: İbn-i Rüşd

14 Nisan 1126’da Endülüs’ün Kurtuba şehrinde doğan tam adı Ebu’l-Velid Muḥammed İbn Aḥmed İbn Muḥammed İbn-i Rüşd, tahsilini Endülüs’ün büyük ilim merkezlerinden olan Kurtuba’da tamamladı. Avrupa’da “Averroes” adıyla tanınan İbn-i Rüşd’ün babası Kurtuba kadılığı...

Osmanlı’nın İlk Eserlerinden ‘Kitab-ı Cihannuma’ Restore Edildi

Türk Kültür Vakfı desteğiyle restore edilen Osmanlı İmparatorluğu’nun basılan ilk eserlerinden “Kitab-ı Cihannuma”, İrlanda’daki Chester Beatty Kütüphanesi’nde ziyarete sunuldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun basılan ilk eserlerinden olan “Kitab-ı Cihannuma”, Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation-TCF) desteğiyle...

Cezayir’de 2.000 Yıldır Kullanılan Roma Hamamı

Cezayir’de yer alan Essalihine Hamamı, aradan yaklaşık 2.000 yıl geçmesine rağmen hâlâ kullanımda olan bir Antik Roma hamamı. Bu hamam kompleksi, M.S. 1. yüzyılda inşa edildiğinden beri, daha yakın tarihli Osmanlı tuğlaları ve yeni...

Denisova Mağarasında 50.000 Yıllık Taç Bulundu

Altay bölgesindeki dünyanın en önemli Denisova buluntu yeri olan mağarada, 50.000 yıl öncesine tarihlenen ve mamut dişinden yapılmış bir taç bulundu. Söz konusu taç (ya da diadem), 50.000 yıl önce, fildişinden zarif iğneler ve sofistike...

Çin’de Yüzlerce Pişmiş Toprak Savaşçı Figürini Bulundu

Çin’de 2100 yıllık bir mezar çukurunun içerisinde; dikkatli bir şekilde düzenlenmiş minyatür savaşçılar, savaş arabaları, süvariler, gözetleme kuleleri, piyadeler ve müzisyenler bulundu. Bu koleksiyon, içlerinde atların, müzisyenlerin ve yetkililerin de bulunduğu Terakota Ordusu’nun minyatüre...

Yeni Gine’de Prestij için İnsan Kemiğinden Hançer Yapılıyordu

Yeni Gine savaşçıları, babalarına ait uyluk kemiklerini, süslü fakat ölümcül hançerler yapabilmek için topluyordu. Yeni Gine savaşçıları, süslü hançerler yapabilmek için babalarına ait uyluk kemiklerini topluyordu fakat yaptıkları ölümcül hançerleri düşmanlarını öldürmek, sakatlamak, bazen...

Geometriyi İlk Kullanan Babillilerdi

Milattan önce 1800’lü yıllarda ortaya çıkan Babil Uygarlığının, yıldızları izlemek için karmaşık geometrik hesaplamalar yaptıkları ortaya çıktı. Karmaşık hesaplamaların ise ilk defa Orta Çağ döneminde 14. yüzyılda Oxford ve Paris’teki bilim insanları tarafından kullanıldığını...

Homeros’un Destanının Yazdığı Tablet Bulundu

Yunanistan’daki Olympia Antik Kenti’nde, antik yazar Homeros’a atfedilen Odysseia destanının dizelerini içeren 1800 yıllık tablet bulundu. Arkeologlar, Yunanistan’ın güneyindeki Olympia antik kentinde, ünlü Odysseia destanının 13 dizesinin kazındığı bir tablet ortaya çıkardı. Söz konusu...