Kategori: Orta Asya Türk Tarihi

Orta Asya Türk Tarihi

Uygur Devleti

Uygur Devleti (745-840) Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Yerleşik hayata geçmelerinde din değiştirmelerinin etkisi büyüktür. Mani dinini benimsemişlerdir. Orta Asya Türk Tarihinde din değiştiren ilk Türk topluluğudur. Maniehizmin, hayvansal gıdalar yenmesini yasaklaması...

Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti (M.Ö. 220 – M.S. 216) Asya Hun Devleti İlk teşkilatlı Türk devletidir. Ayrıca Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Devletin merkezi Ötüken‘dir. Asya Hun Devleti’ni Teoman Han kurmuştur. Başka kaynaklarda Tu-man diye de geçmektedir....