Kategori: İlkçağ Uygarlıkları

İlkçağ Uygarlıkları

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Asya’daki Çin baskısı ve kuraklık yüzünden 4. yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ettiler. Orta Asya’dan kopup gelen Hun Türklerinin 374 yılında Balamber / Balamir...

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu (M.Ö. 1. yy. – M.S. 476 / M.S. 1453) M.Ö. 1. yüzyılda Augustos önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu, Akdeniz’de hüküm sürmüştür ve dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır. 375 yılında Kavimler Göçü...

İlkçağ Hint Uygarlığı

Hint Uygarlığı Hint medeniyeti M.Ö. 4000 yılında İndus ırmağı boyunca yerleşmiş olan bir uygarlıktır. Bu medeniyetin yaşadığı topraklar verimli ve iklimi yaşama uygundur. Hindistan topraklarının verimli olması ve ikliminin olumlu olması bu bölgenin sık sık...

İlkçağ Uygarlıkları: Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Çin Uygarlığı, Çin’in yerli halkı ile Orta Asya ve Hindistan’dan göç edenler tarafından oluşturulmuştur. Çin’de kurulan devletlerin tarihleri M.Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmakla beraber, ilk yazılı belgeler M.Ö. 1500’lü yıllara aittir. Çin Uygarlığı’nda “Tanrının...

İlkçağ İran Uygarlıkları

İran Uygarlıkları Med İmparatorluğu (Medler) Medler’in tarihsel kaynaklarda en eski anlatımına Asur Kralı olan III. Şalmaneser döneminde rastlanmaktadır. Medler bu dönemde Babiller ile ittifak kurarak Asurluları yenmişlerdir. İran toprakları üzerinde hüküm süren Medler, M.Ö....