Fransız Kimyacı Lavoisier ve Son Saniyedeki İspat Arayışı